Šta je "High Availability" ?

"High Availability" je osobina cloud-a da brzo reaguje u slučaju otkaza jednog dela hardware-a.

Ako je kojim slučajem došlo do kvara na serveru na kome se nalazi Vaš VPS, poseban servis na cloud-u će Vaš VPS bootovati na nekom drugom serveru. Obzirom da je isti file-system na svim serverima na cloud-u, praktično nema gubitaka u podacima. Ceo proces je potpuno automatizovan i traje 2-3 minuta.

Software koji vodi računa o ovome je Virtuozzo Hybrid Server.

 


 

  • 0 Drugi korisnici su označili ovaj članak kao koristan
Da li vam je ovaj odogvor pomogao?

Povezani članci

Šta je "Distributed Storage" ?

"Distributed Storage" se odnosi na način na koji naš cloud čuva podatke. Naime ... svi SSD...

Šta je "Distributed Storage" ?

"Distributed Storage" se odnosi na način na koji naš cloud čuva podatke. Naime ... svi SSD...