Članci

 Šta je "Distributed Storage" ?

"Distributed Storage" se odnosi na način na koji naš cloud čuva podatke. Naime ... svi SSD...

 Šta je "High Availability" ?

"High Availability" je osobina cloud-a da brzo reaguje u slučaju otkaza jednog dela hardware-a....