Šta je "Distributed Storage" ?

"Distributed Storage" se odnosi na način na koji naš cloud čuva podatke.

Naime ... svi SSD diskovi sa svih servera koji učestvuju u našem cloud-u su spojeni u jedan kompleksan file-system. Osnovna osobina tog file-systema je visoka pouzdanost. Svaki, ali baš svaki file na cloud-u se automatski replicira u tri kopije smeštene na tri različita servera. U slučaju da neki od servera ispadne sa mreže, automatski se podaci repliciraju na neki drugi server. Zato se i zove "Distributed Storage" - podaci su distribuirani na nekoliko servera. Time je omogućeno da ne dođe do gubitka podataka čak i u slučaju višestrukog simultanog otkaza servera.

Software koji vodi računa o ovome je Virtuozzo Storage.

 


 

  • 0 Drugi korisnici su označili ovaj članak kao koristan
Da li vam je ovaj odogvor pomogao?

Povezani članci

Šta je "High Availability" ?

"High Availability" je osobina cloud-a da brzo reaguje u slučaju otkaza jednog dela hardware-a....

Šta je "High Availability" ?

"High Availability" je osobina cloud-a da brzo reaguje u slučaju otkaza jednog dela hardware-a....